Peta Lokasi   | Web Mail   | e-Semakan   | Peluang Kerjaya   | Penafian Selasa, 26 Sep 2017 / 5 Muharram 1439H
 

   

Laman Utama   |  Cawangan Bank   |  Muat Turun   |  Laporan & Penyata Kewangan   |  Soalan Lazim   |  Khidmat Pelanggan   |  Maklum Balas
     

Utama >> Syer Keanggotaan

FAKTA MUKTAHIR

KEANGGOTAAN Tempoh Berakhir 31 Disember 2015
BILANGAN BAKI SYER (RM)
INDIVIDU 66,571 303,285,732.97
KOPERASI 471 36,368,024.37
JUMLAH

339,653,757.34
Syer Keanggotaan Co-opbank Persatuan
  • Keanggotaan Co-opbank Persatuan adalah terbuka kepada keanggotaan individu dan koperasi seperti berikut:
Keanggotaan Individu
Keanggotaan individu ( perseorangan ) Co-opbank Persatuan adalah terbuka kepada Individu Melayu Islam atau Bumiputera Islam Sabah dan Sarawak yang telah mencapai umur 18 tahun dan bukan seorang yang terhadapnya masih berkuasa suatu sabitan bagi kesalahan boleh daftar, atau tidak upaya dari segi mental, atau bankrap yang belum di lepaskan, atau pernah dibuang daripada keanggotaan mana-mana koperasi dalam tempoh satu tahun.

Bayaran minimum syer menjadi anggota individu ialah sebanyak RM500.00 (Ringgit: Lima Ratus Sahaja)

Semua anggota individu telah diwajibkan menyertai Skim Takaful Tabarru' dengan sumbangan RM 25.00 setahun.

Keanggotaan Koperasi
Keanggotaan Co-opbank Persatuan juga dibuka kepada semua pertubuhan koperasi di negara ini yang keanggotaannya 90% (sembilan puluh peratus) adalah Melayu Islam atau Bumiputera Islam Sabah dan Sarawak dan sebuah pertubuhan koperasi yang berdaftar di bawah Akta Koperasi 1993.

Bayaran minimum syer untuk menjadi anggota kepada sebuah pertubuhan koperasi adalah di tetapkan sebanyak RM 3000.00 (Ringgit: Tiga Ribu sahaja)

Setiap permohonan menjadi anggota hendaklah dibuat di dalam borang permohonan keanggotaan rasmi (KOP1) dan melampirkan dokumen-dokumen berikut:-

  • Cabutan minit mesyuarat agung koperasi yang meluluskan had pelaburan yang dibiayai oleh wang berlebihan koperasi.
  • Cabutan minit mesyuarat anggota lembaga koperasi yang bersetuju untuk memohon menjadi anggota lembaga Co-opbank Persatuan.
  • Salinan sijil pendaftaran koperasi.
  • Senaskah undang-undang kecil koperasi.
  • Senarai nama dan butir0butir anggota lembaga koperasi (Nama, No K/P, Alamat, Jawatan di Koperasi)
Borang Permohonan
Setiap permohonan menjadi anggota hendaklah dibuat di dalam permohonan keanggotaan Co-opbank Persatuan dengan disertakan bayaran fi masuk sebanyak RM 26.00 (Ringgit : Dua Puluh Enam Ringgit Sahaja) termasuk cukai GST 6%

Bekas anggota yang memohon untuk menjadi anggota semula dikenakan fi masuk sebanyak RM53.00 (Ringgit : Lima Puluh Tiga Ringgit Sahaja) termasuk cukai GST 6%

Had maksimum pelaburan syer bagi anggota individu dan koperasi adalah tertakluk kepada perubahan yang ditetapkan oleh pihak Co-opbank Persatuan dari semasa ke semasa

Atau borang boleh di dapati di bawah untuk permohonan

Borang Maklumat Pelanggan (Bukan Individu)CIF_NON_Individual.pdf (2.63 Mb) Borang Takaful Khairat Borang_Takaful_Khairat.pdf (1.18 Mb)
Borang Maklumat Pelanggan (Individu) CIF_Individual.pdf (2.73 Mb) hspace=0 Borang Wasi
BORANG WASI.pdf (1,189 Kb)
hspace=0 Borang Keanggotaan Individu Keanggotaan_Individu.pdf (1,382 Kb) Borang Keanggotaan Koperasi Anggota_BPMB.pdf (969.27 Kb)
Tiada Had Maksimum Syer Keanggotaan
Pada tahun ini, sebagai memberi peluang kepada anggota sedia ada dan anggota baru untuk menambah pelaburan syer keanggotaan masing-masing di Co-opbank Persatuan,

Anggota Lembaga telah bersetuju bagi permohonan keanggotaan baru dan tambahan syer keanggotaan sedia ada anggota individu dan anggota koperasi tidak ditetapkan sebarang had maksimum.

Walaubagaimanapun had maksimum pelaburan syer keanggotaan di atas adalah tertakluk kepada Seksyen 33 Akta Koperasi 1993

 

[Kembali]

   
   

Hak Cipta Terpelihara © 2010 - 2017, Co-opbank Persatuan